top of page
bhkommun-bakgrund.jpg
bhkommun-laptop.png

Borgholms kommun
 

Borgholm är ett känt turistmål och en av södra Sveriges vackraste städer.

Utifrån Borgholms kommuns identitet tog jag fram en ny och fräsch startsidedesign. Ett stort problem innan projektet var en svårnavigerad och oenhetlig startsida, med en lika svårnavigerad meny. Därför tog jag fram en mer lättnavigerad och enhetlig design, med mer sammanhållen användning av grafiska element och typografi. 

Augusti 2022
 

Hemsidedesign
 

bottom of page