top of page
mediekompass-bakgrund.jpg
mediekompass-laptop.png

Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning i frågor som rör medie- och informationskunnighet – MIK – som exempelvis journalistik och nyhetsmedier.
 

2022 bestämde sig Mediekompass för att utveckla deras hemsida med hjälp av en elevportal som heter Mediekompass Elev. Med denna portal kommer Mediekompass innehåll inte endast rikta sig till lärare, utan även till elever.

Utifrån Mediekompass grafiska identitet, som jag var med att skapa 2021, tog jag fram en modern hemsida med inspiration från den design och interaktivitet som ofta syns i sociala medier. Detta gjordes i syftet att effektivt kommunicera till en yngre målgrupp.

Mediekompass Elev
 

November 2022
 

Hemsidedesign
 

bottom of page